Att leva med diabetes

Välkommen till vägledningen Att leva med diabetes. Syftet är att förmedla kunskap om typ 2-diabetes och ge förutsättningar att göra goda val som förbättrar din hälsa.

På vilket sätt genomför du utbildningen?